Oferta / Obsługa kadrowa

W ramach obsługi kadrowej proponujemy:

 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy ( od momentu zatrudnienia do momentu zakończenia współpracy),
 • Administrowanie umowami cywilnoprawnymi (umowami zlecenie, umowami o dzieło),
 • Prowadzenie ewidencji badań lekarskich, szkoleń BHP – monitorowanie ich ważności,
 • Obsługę pracowników w zakresie sporządzania zaświadczeń o zatrudnieniu, zarobkach itp.,
 • Rejestrowanie oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
 • Sporządzanie korekt dokumentów ubezpieczeniowych ZUS,
 • Reprezentowanie w trakcie kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy lub jakikolwiek inny organ kontrolny,
 • Sporządzanie rocznych raportów do GUS,
 • Korekta deklaracji ZUS za okresy, w których HRQP nie świadczyło usług,
 • Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby audytów,
 • Przeprowadzanie audytów kadrowo-płacowych,
 • Współpraca z klientem w zakresie przygotowywania wewnętrznych regulacji (regulaminów i zarządzeń).

Szukasz korzystnych rozwiązań w obszarze kadrowo – płacowym lub księgowym?

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt