Oferta / Obsługa płacowa

W ramach obsługi płacowej proponujemy:

 • Naliczanie listy płac z uwzględnieniem rozliczenia pracy w nadgodzinach, wynagrodzenia za czas pracy w nocy, wynagrodzenia za czas urlopu, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub innych szczególnych uprawnień,
 • Przygotowanie wypłat ekwiwalentu z tytułu używania własnej odzieży oraz obuwia przez pracowników oraz z tytułu prania odzieży roboczej przez pracownika,
 • Przygotowanie pasków wynagrodzeń dla pracowników,
 • Prowadzenie rozliczeń związanych z zajęciem wynagrodzenia,
 • Naliczanie listy płac z tytułu umów cywilnoprawnych (w szczególności: umów o dzieło, umów zlecenia, kontrataków menadżerskich oraz umów o przeniesienie praw autorskich),
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych oraz druków rozliczeniowych z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • Przygotowanie miesięcznych deklaracji z tytułu opłacania składek na PFRON,
 • Przygotowanie deklaracji w zakresie wynagrodzeń, czasu pracy do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Przygotowanie informacji o wysokości zobowiązań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz PFRON,
 • Przygotowanie miesięcznych raportów płacowych w zależności od potrzeb Klienta,
 • Przygotowywanie świadectw pracy oraz rozliczeń z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • Przygotowywanie formularzy RP-7 dla pracowników odchodzących na emeryturę,
 • Przygotowywanie miesięcznych rozliczeń z tytułu wynagrodzeń wypłacanych członkom zarządu Klienta oraz członkom rady nadzorczej,
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych wymaganych z końcem roku (formularze PIT i IFT),
 • Przygotowanie szczególnych raportów do Głównego Urzędu Statystycznego, jeśli są wymagane,
 • Przygotowanie deklaracji ZUS IWA,
 • Przygotowanie rocznych raportów dotyczących wynagrodzeń dla potrzeb Zarządu Klienta,
 • Przechowywanie pełnej dokumentacji płacowej z zachowaniem polityki poufności wynagrodzeń

Szukasz korzystnych rozwiązań w obszarze kadrowo – płacowym lub księgowym?

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt